KONUT ISITMA SİSTEMLERİ

KONUT ISITMA SİSTEMLERİ
Güneş enerjisi ile ev ısıtma uygulaması; yerinde keşif, mükemmel proje ve ehliyetli montaj ekibi ile yapılmalıdır. Ev ısıtma projeleri, evin konumuna ve mevcut sistemin durumuna göre değişiklik arz eder. Sistem entagrasyonunda kullanılacak kolektör sayısı, boyler seçimi, otomatik kontrol ünitesinin modeli ve pompaların tipi bir mühendislik çalışmasını gerektirmektedir.Cebri sirkülasyonla çalışan güneş enerjisi sistemini, hali hazırda evinizi ısıtmak için kullandığınız sisteme entegre etmek ciddi bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Güneş enerjisi sistemi kullanma suyunuzu ısıttıktan sonra, diğer enerji kaynağı ile ortak çalışarak kalorifer hattınızın ısıtılmasına katkı sağlar.


Pratikte güneş enerjisi ile ev ısıtma desteğinden ekonomik olarak yararlanabilmek için ısıtılacak kapalı alanın her 10 m2’si için minumum bir adet kolektör tasarlamak gerekir.Kolektör yönleri güneye bakmalı ve kış açısında kurulmalıdır.Kış açısı bulunulan bölgenin enlem derecesi üzerine artı 15 derece ilave edilerek bulunur. Örnek vermek gerekirse Bodrum enlem derecesi 37 derecedir.Konutta hem sıcak su ihtiyacı hem de mekan ısıtma desteği güneş enerjisi ile sağlanacaksa kolektörlerin zeminle oluşturacağı açı 52 derece olmalıdır.

Isıtmada sistem düşük sıcaklık ısıtması olarak (döşemeden ısıtma) seçilmelidir.
Evinizde mevcut radyatörlü sistem var ise güneş enerjisinden ön ısıtma olarak yararlanacağınız için kazan yakıt giderinden % 40 – 50 oranında yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.Konutunuzun duvarlarında ısı yalıtımı mevcut ise bu oran daha da yükselir.

HAVUZ ISITMA SİSTEMLERİ
Yaz aylarında tatil mekanlarının enerji tüketimi havuz kullanımıyla orantılı olarak yükselmektedir. Hatta eğer ısıtma sağlanabilirse her mevsim havuzdan yararlanmak mümkündür. Bundan dolayı mekan işletmecileri havuz suyunu sürekli belli bir sıcaklıkta tutmaları gerekmektedir.
Havuzları sıcak tutmanın İki nedeni vardır:
Konforu sağlamak
Havuzun kullanım süresini uzatmak

Havuz Suyu hangi sıcaklıkta olmalı?Sıcaklık ºC
Halka Açık Havuzlar26-28
Spor Havuzları22-24
Çocuk Havuzları26-32
Terapi Havuzları35
Masaj Havuzları32-26
Soğuk Su(şok) Havuzları15

Görüldüğü gibi havuzların kullanım amaçlarına göre farklı sıcaklık derecelerine sahip olmaları gerekir. Daha ziyade bahsedeceğimiz halka açık yüzme havuzlarının uygun bir yüzme konforu sağlaması için ortam sıcaklığından 2-3 derece fazla olması yeterlidir.
İşte havuz suyunu bu sıcaklık değerlerinde sabitlemek belli bir enerji gerektirir. Suyun ısıtılmasında kullanılan enerji kaynağı maliyetlerin belirlenmesinde önemli bir etkendir.

İşletmeler maliyetleri düşürmek için genellikle güneş enerjisi sistemlerinden yararlanmaktadır. Havuz suyu ısıtmak için güneş enerjisi iki şekilde kullanılır.
1. Güneş Kolektörüyle Havuz Suyu ısıtma
Bu sistemde güneşi iyi gören alanlara güneş kolektörleri yerleştirilir. Bu kolektörler tıpkı evlerde soğuk suyun güneş enerjisiyle ısıtılmasında olduğu gibi kolektörlerde ısıtılmaktadır. Havuzdan alınan soğumuş su kolektörlerde ısıtıldıktan sonra tekrar havuza verilmektedir. Havuz suyunun istenilenden fazla ısınmasını engellemek için kontrol sensörleri kullanılmaktadır.
Yine havuz suyunun kirliliğini azaltmak içim bu düzeneğin üzerinde su filtresi de bulunabilmektedir.

        Güneş Enerjisiyle Havuz Suyu Isıtma 
2. Güneş Örtüleriyle Havuz Suyu Isıtma 
Bu yöntemde havuzun üzeri solar hassasiyeti olan ısı tutucu ve ısınmayı sağlayan bir örtüyle kapanmaktadır. Bu örtüler güneşten gelen ışınların ısı etkisini havuz suyuna ulaştırarak suyun ısıtılmasını sağlar. Bununla birlikte su ısıtıldıktan sonra mevcut ısıyı korumak için bir yalıtım malzemesi görevi de görürler. Havuzun üzerinde yüzen solar örtüler bu özelliklerinin yanında havuz suyunun buharlaşmasını engelleyerek havuz kimyasallarının dengesini korur. Gece ısı kayıplarını önler ve günün ilk saatlerinde sıcak su olanağı sağlar.
 

       Solar Havuz örtüsü


Yukarıdaki resimde bir havuzun üzerine yerleştirilmiş solar havuz örtüsü görülüyor. Bu örtüler suya batmadıkları gibi kenarlarında bulunan mıknatıslar  sayesinde birbirlerine bağlı kalıyorlar ve sudaki kireçlenmeyi azaltıyor. 

SERA ISITMA SİSTEMLERİ
Türkiye’de 1996 verilerine göre 1.500 ha cam sera ve 11.000 ha plastik sera bulunmaktadır ve serada üretim hızla gelişmektedir.
Ilıman iklime sahip bölgelerde, plastik seralar cam seralara oranla daha düşük maliyetli olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Bunlar 5,00–6,40 metre genişlikte 3,50–4,20 metre mahya yüksekliği olan yandan pencereli veya sürekli havalandırmalı yay çatılı çelik borulu seralardır.

Isıtma giderleri seralardaki ürün maliyetini doğrudan etkilemektedir ve bu giderleri azaltmak için çok örtülü, ısı perdeli sera uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Seralarda ısı kayıplarını en aza indirmek için “Sera Örtüsü Alanı / Sera Taban Alanı” küçük olmalı, dolayısıyla kare formunda seralar tercih edilmelidir. Çift kat örtü ve ısı perdesi kullanılmalı, ısı köprüleri ve ısı kaçakları en aza indirilmelidir.
Örtü malzemesi seçilirken; ışık geçirgenliği, rüzgâr-dolu-kar yüküne dayanıklılığı, yalıtım değeri, ısıl geçirgenliği, UV ışınlarına karşı direnci, yoğuşma özelliği, malzeme boyutları dikkate alınmalıdır.
Enerji korunumu bakımından seraların yaklaşık olarak kare bloklar halinde tesis edilmesi önerilir. Bu durumda sera yüzey / taban alanı en düşük düzeydedir.
Sera yüzey / taban alanı oranı değeri en fazla 1,5 olmalıdır
Sera uzunluğu 50 metre veya daha uzun olmalıdır. Aksi takdirde sera yüzey / taban alanı oranı hızlı şekilde artar.
Sera kenar duvarlarının her m2sinde oluşan ısı kayıpları sera çatısının her m2 sinde oluşan ısı kayıplarının yaklaşık 1,5 katıdır.
Seraların ısıtılmasında; toprak altı ve üstü borulu, saçak seviyesi borulu, serbest hava çıkışlı, kanallı borulu, yan duvar konvektörlü sistemler uygulanmaktadır. Sera toplam ısı kayıp katsayısı en düşük olan sistem toprak üstü borulu sistem olup, bunu sırasıyla saçak seviyeli boru sistemi, kanatlı hava ısıtıcısı, yan duvar konvektörü ve serbest hava ısıtıcısı takip etmektedir.
Fosil yakıt kaynaklarındaki (odun, kömür, fuel oil gibi) azalma, fiyatlarının sürekli artması, temin zorluğu ve doğaya verdikleri zararlar yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan Güneş Enerjisi kullanımını cazip hale getirmiştir.
Güneş Enerjisi; ücretsiz, temiz, her yerde bulunabilir olduğu ve bitki gelişimi için en uygun ısıtma şekli olan düşük sıcaklıklı ısıtma temin ettiği için sera ısıtması için çok uygundur ve bu konuda çalışmalar hızlanmıştır. Seralarda ısıtma maliyetlerinin azaltılması, ülke yakıt kaynaklarının ve çevrenin korunması için Güneş Enerjisi kullanımını teşvik etmek için birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de devlet desteği verilmektedir.

Güneş enerjisi ile ısıtma uygulamasında; serada ısıtma boruları bitkilere zarar vermeksizin daha yakın olarak yerleştirilebilir. Böylece bitkilerin yakınındaki ortam ısısı daha iyi kontrol edilebilir. Ürünün yüzey sıcaklığı daha yüksek, hava hareketi daha az, ortam neminin giderilmesi ve CO2 sağlanma koşulları daha iyi olduğu için ürünler mantar ve bakterilerden daha az zarar görür. Bitkilerin altında veya bitki sıraları boyunca ısıtma boruları olduğu için ışınımla çatıya doğru yükselen ısı bitki yaprakları tarafından soğrularak ısı kayıpları azaltılır. Alışılagelmiş ısıtma sistemlerinde kullanılan pahalı ve sabit çelik veya alüminyum borular yerine ucuz ve kolaylıkla yeri değiştirilebilen plastik borulardan (PE gibi) yararlanılabilir.
Gündüz süresince serada soğurulan güneş enerjisi sera için gerekli olan ısının önemli kısmını karşılamaktadır. Gece gerekli olan sera ısısı içinse; güneşten gelen ışık ışınımının ısı ışınımına dönüştürülmesi ve depolanması gerekmektedir.
Güneş Enerjisi Sistemi; sera dışına yerleştirilen ışık ışınımını ısı ışınımına dönüştüren Güneş Kolektörleri ve ısı enerjisini depolayan su, çakıl veya faz değişim malzemesi içeren Depo ile Pompa, Kontrol Sistemi ve Sera İçi Dağıtım Hattı’ndan oluşmaktadır.
Depo tasarımında; ısı depolama ortamı, depolama kapasitesi, depodan çekilecek enerji miktarı ve zamanı, deponun konumu dikkate alınacak temel unsurlardır.
Uygun sera tasarımı, sera örtüsü ve ısı perdesi ısı kayıplarını dolayısıyla ısı gereksinimini azaltacak böylece ilk yatırım giderleri de önemli ölçüde azalacaktır.